Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Geçerli Olduğu Hastaneler

Tamamlayıcı sağlık sigortaları, sigorta şirketlerinin bugün pazarlamakta oldukları sağlık sigortalarından çok da farklı değildir. Neticede bu sigortaların da verdikleri güvenceler aynı sayılır. Bütün sigorta şirketlerinin ürünleri arasında yer alan tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortaları temelde üç farklı şekilde sunulmaktadır. Ya sadece yatarak tedavi güvencesi alınır ya da hem yatarak tedavi güvencesi hem de ayakta tedavi güvencesi birlikte alınır. Bazı sigorta şirketleri de hem yatarak tedavi hem de ayakta tedavi güvencesine doğum güvencesini de ekliyorlar.

Ama her durumda bu tür güvenceler, ya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kapsam dışında tuttuğu sağlık harcamaları içindir ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’nun limitlerinin üzerine kalan sağlık harcamaları içindir. Böyle olduğu için de tamamlayıcı sağlık sigortaları poliçe primleri diğer sağlık sigortası poliçe primlerine göre ortalama üçte bir oranında daha düşüktür.

Sigorta şirketleri bu güvencelerin uygulanması ile ilgili bazı sınırlamalar da getirmiş olabilir. Örneğin ayakta tedavi güvencesi yılda belli sayıda veriliyor olabilir.

Sigorta şirketleri sağlık hizmetlerini anlaşma sağladıkları özel hastaneler veya sağlık kuruluşları üzerinden çok daha hızlı ve kaliteli olarak vermeye çalışıyorlar. Şimdi bu yeni uygulama paralelinde anlaşma sağladıkları özel hastaneler veya sağlık kuruluşları ile tamamlayıcı sağlık sigortaları için de anlaşmalar yapmaya başladılar. Hatta bir kısım sağlık kuruluşları ile yeni anlaşmalar yapıyorlar.

Bugün ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında 60 milyona yakın insan bulunuyor. Özel sağlık sigortası yaptıran kişi sayısı ise 2 milyonu bulmuyor bile. Yani toplam nüfusun hemen hemen yüzde ikisi. Primlerinin düşük olması yüzünden tamamlayıcı sağlık sigortası ile özel sağlık sigortasında ciddi bir sigortalı artışı bekleniyor. Bu potansiyelin kazanılması için de sigorta şirketlerinin anlaşmalı özel hastane ve sağlık kuruluşu ağını çok hızlı bir şekilde genişletmesi gerekiyor. Bunun yanında sigorta poliçesi ile birlikte verilen bazı assistans hizmetleri de prim üretiminde etkili olabilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının özellikleri ve geçerli olduğu hastaneler konusunda bilgi almak hatta bir tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi edinmek için, sigorta.com.tr web sitesinin uzman yöneticileri ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.