Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına Nasıl Başvurabilirim

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2012 yılında yayınladığı genelge ile tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası hakkında yapılan düzenlemeleri duyurmuştu. Bu şekilde devlet özel sağlık sigortalarını desteklemiş olmaktadır. Ancak doğrudan bu genelgenin yayınlanmış olması ile yeni uygulama hemen başlamadı. Çünkü tamamlayıcı veya destekleyici özel sağlık sigortasına yönelik düzenlemeleri yapma yetkisi Hazine Müsteşarlığı’ndadır. Hazine Müsteşarlığı, 2013 yılı Ekim ayında özel sağlık sigortaları yönetmeliğini çıkarmıştır. Bu yönetmeliğin 18. maddesi ise tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası ürünleri ile ilgilidir.

Aslına bakılırsa tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortalarının uygulanması hakkında daha geniş kapsamlı bir yönetmelik bekleniyordu. Yayınlanan özel sağlık sigortaları yönetmeliğinde bu konu sadece bir madde ile açıklansa da yine uygulamanın önünün açılması açısından iyi oldu. Buna rağmen sigorta şirketleri ile özel sağlık kuruluşları arasında bir takım anlaşmazlıkların yaşanması da kaçınılmaz olacak.

Yine de tamamlayıcı sağlık sigortasına dahil özel hastane ve sağlık kuruluşlarının sayısı 300’ü geçmiş durumda. Bu ilgi gittikçe de artıyor çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarına ödenen fark ücretlerinde artışa gitmesi ve bazı sağlık harcamalarını kapsam dışında tutması gibi beklentiler var.

Gelelim tamamlayıcı sağlık sigortasına nasıl başvurabilirim konusuna. İşin doğrusu tamamlayıcı sağlık sigortasının diğer sağlık sigortası ürünlerinden, sigorta tekniği açısından bir farkı yok. Bu konu doğrudan doğruya sigorta şirketleri ile sigorta yaptıracak kişilerin arasındadır. Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası yaptırmak isteyen bir kişi, uygun bulduğu bir sigorta şirketinden bu ürünü satın alabilir.

Çok sayıda sigorta şirketinin sağlık sigortası ürünleri arasında artık tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası da bulunuyor. Bu sigortaların özellikleri, verdikleri güvenceler ve bu güvencelere karşılık önerilen teminat limitleri bakımında hemen hemen birbirine yakındır. Burada önemli olan doğru güvencelerin alınmış olması ve makul bir poliçe bedelinin öngürülmüş olmasıdır. Bunun dışında sigorta şirketinin seçimi ve uygun primlerin bulunması açısından konunun uzmanlarından destek alınması ise en doğru yoldur.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının özellikleri hakkında bilgi almak hatta bir tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi edinmek için, sigorta.com.tr web sitesinin uzman yöneticileri ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.