Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Uygulamasının Avantajları ve Dezavantajları

Tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası uygulaması ile bir taraftan Sosyal Güvenlik Kurumu üzerindeki maddi yük hafifletilmeye çalışılırken diğer taraftan da sigortalılar için modern bir sağlık hizmeti başlatılmış olmaktadır. Elbette her yeni uygulama gibi tamamlayıcı sağlık sigortasının da olumlu ve olumsuz yönleri, avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.

Önce tamamlayıcı sağlık sigortasının avantajlarına bakalım kısaca.

Bu sigortanın en büyük avantajı özel hastanelere ve sağlık kuruluşlarına ödenen fark ücretler konusudur. Bilindiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşma yapan özel hastaneler ve sağlık kuruluşları, tedavi ücreti olarak belli bir tutarı fark ücreti adı altında tahsil ediyorlar. Şimdi tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası yapılması durumunda ödenen bu fark ücretleri de sigorta güvencesi altına alınabilmektedir.

Yine kamu hastanelerinde yatarak tedavi sırasında özel oda veya özel yatak talep edilmesi halinde bu ücretler de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmıyor ve sigortalının kendisinin ödemesi isteniyordu. Tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası yapılması durumunda, ödenen bu ücretler de sigorta güvencesi altına alınabilmektedir.

Bu şekilde tamamlayıcı sağlık sigortasının en büyük avantajı, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödemediği veya sağlık hizmeti olarak sigortalılara sunmadığı hizmetlerin sigorta şirketinden talep edilecek olmasıdır.

Bunun yanında yeni sistem ile birlikte, bazı kişiler için, daha iyi hizmet alma imkanı yaratılması da bir avantaj olarak gösterilebilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının çok da fazla dezavantajı olduğu söylenemez. Bir dezavantaj hasta katılım paylarıdır. Özel hastane ve ya sağlık kuruluşu tarafından emeklilerden talep edilen hasta katılım payları sigorta şirketleri tarafından teminat konusu yapılamayacaktır. Hasta katılım payları yine eskiden olduğu gibi emeklilerin aylıklarından kesilmeye devam edecektir.

Yeni uygulamanın bir dezavantajı da sağlık uygulama tebliği ile ilgilidir. Yeni tebliğ, yazılacak reçetelere dört kalem ve bir kutu bedeli sınırlaması getirmiştir. Bu durum, ihtiyaç halinde daha çok özel hastane veya sağlık kuruluşuna gitmeyi gerektirecektir.

Herşeye rağmen tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası uygulaması, çağdaş bir yaşam tarzının gereği olarak sigortacılık sektöründe yerini almıştır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası işlemlerinin avantajları ve dezavantajları konusunda daha fazla bilgi için, sigorta.com.tr web sitesinin uzman yöneticileri ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.