Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ücretleri

Tamamlayıcı sağlık sigortası mevcut sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olarak uygulamaya alındı. Amacı da sosyal güvenlik sisteminin bazı harcamaları kapsam dışında tutması ya da bazı harcamalara limit uygulamasıydı. Belli tutarların üzerine çıkan sağlık harcamalarının belli bir kısmı devlet tarafından ödeniyordu. Ya da alternatif tedavi yöntemlerini kullanan insanların sağlık harcamaları hiç karşılanmıyordu. Böyle olunca ister istemez sıkıntılar yaşanıyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile gereksiz tartışmalara giriliyordu.

Bir kısım insanlar da daha iyi bir hizmet alabilmenin arayışı içindeydi. Örneğin özel hastane veya sağlık kuruluşlarının yatarak tedavi süresince talep edeceği konaklama ve benzeri harcamalar ya da sağlık uygulama tebliği fiyatlarının üzerinde yapılan harcamalar devlet arafından karşılanmıyordu.

Bütün bu beklentileri karşılamak üzere tamamlayıcı sağlık sigortası uygulaması hayata geçirildi. Şimdi bu sigorta ile yukarıda sayılan birçok sıkıntının önüne geçilmiş oluyor. Ancak şimdi başka bir konu var.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ücretleri ne olacak? Neticede bu sigorta bir sağlık sigortası poliçesidir. Sağlık sigortası poliçe primleri de bir miktar yüksek seyretmektedir. Ancak burada bir ince nokta var. Tamamlayıcı sağlık sigortası uygulaması var olan sosyal güvenlik sisteminin yerine geçen bir uygulama değildir. Sigortanın adından da anlaşıldığı gibi bu sigorta, var olan sosyal güvenlik sistemini tamamlayan bir sigorta şeklidir.

Yani eskiden olduğu gibi devletin sağlık konusundaki uygulamaları yine aynen devam edecektir. Yine özel hastaneler ve sağlık kuruluşlarından hizmet alınacaktır. Muayene ve bazı tahlil ve tetkikler yaptırılacaktır. Belirlenen limitler içinde kalınarak ödemeler yapılacaktır. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmanın yararı, ödenecek tutarların sigorta şirketi tarafından üstlenilecek olmasıdır. Sigortalı bu sigortayı yaptırmışsa cebinden bir para çıkmayacaktır.

Böyle olunca tamamlayıcı sağlık sigortası primleri normal yoldan satın alınan bir sağlık sigortası priminden bir miktar düşük olacaktır. Çünkü teminat altında alınan risk devlet ile paylaşılmış olmaktadır. Devlet de belli tutarlarda harcamaya katılacağından, sigorta şirketi açısında risk düşecektir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçe primleri konusunda tereddüt duyulursa, sigorta.com.tr web sitesinin deneyimli yöneticileri ve çalışanlarından daha fazla açıklayıcı bilgi alabilirsiniz.