Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2012 yılı Haziran ayında bir genelge yayınladı ve tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası hakkında bazı düzenlemeler duyurdu. Bu tarihten itibaren tamamlayıcı sağlık sigortası uygulaması ile sağlık hizmetlerinin hem kapsamı genişletilmiş oldu hem de sağlık hizmetleri daha kolay alınmaya başlandı.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile Sosyal Güvenlik Kurumu, özel sağlık sigortalarını desteklemiş olmaktadır. Bilindiği gibi kurum belli tedavi giderlerini ödemiyordu. Belli tedavilerde ise limit uyguluyor ve belli bir limite kadar yapılan harcamaları ödüyordu. Bunun yanında bir kısım insanlar da daha özenli ve yüksek standartlarda sağlık hizmeti almak istiyordu.

Tamamlayıcı sağlık sigortası uygulaması şimdi bütün bu talepleri karşılamaktadır. Bunun yanında Sosyal Güvenlik Kurumu’na geri ödemelerde yaşanan uygulama farklılıklarına da bir çözüm getirilmiş olmaktadır. Ancak bu sigortayı yaptırmak zorunlu değildir.

Şimdi tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamına daha yakında bakalım:

  • Öncelikle SGK tarafından ödenmeyen belli sağlık harcamaları güvence altındadır. Estetik amaçlı yapılan operasyonlar, akupunktur tedavisi, mezoterapi veya ozon tedavisi gibi sağlık harcamaları bu sigorta kapsamında ödenebilecek.
  • SGK tarafından belli limitlere kadar ödenen sağlık harcamalarının bu limitleri aşan kısımları güvence altındadır.
  • Yine SGK tarafından karşılanmayan konaklama giderleri veya benzeri harcamalar güvence altındadır.
  • Özel hastane veya sağlık kuruluşu ile sigorta şirketi arasında yapılacak anlaşma uyarınca sağlık uygulama tebliğinin limitlerini aşan harcama tutarları da güvence altındadır.

Aslında sağlık hizmetleri açısından modern bir uygulama olan tamamlayıcı sağlık sigortası, Holanda, Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde yıllardır uygulanıyordu. Bizde de bu uygulamanın başlatılmış olması her ne kadar gecikilmiş olsa da çok güzel.

Artık bu sigorta ile, özel hastaneler fark ücretlerini sigorta şirketinden talep edecekler. Önceden, devlete ait hastanelerde özel yatak ücretleri alınıyordu. Şimdi bu ücretler de sigortaya yansıtılabilecek. Kısaca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeyen ya da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmeyen sağlık hizmetleri, tamamlayıcı ve destekleyici sigorta ile karşılanabilecek.

Tamamlayıcı sağlık sigortası uygulaması konusunda tereddüt duyulan başka noktalar varsa, sigorta.com.tr web sitesinin deneyimli yöneticileri ve çalışanlarından daha fazla açıklayıcı bilgi alınabilir.