Tamamlayıcı Sağlık Sigortası İşlemleri Nasıl Yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödemediği sağlık hizmetleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş limitler içinde ödenen sağlık hizmetlerinin bu limitleri aşan miktarları, artık tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası kapsamında ödenecektir.

Bu şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinde ciddi anlamda yük olan sağlık giderlerinde bir kısıtlamaya gidilmesi hedefleniyor. Bu paralelde de önümüzdeki günlerde tamamlayıcı sağlık sigortasına talebin daha çok artması bekleniyor. Bu beklentinin iki nedeni var. Birinci neden Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel hastane ve sağlık kuruluşlarında talep edilen fark ücretlerindeki artıştır. Vakıf üniversiteleri de dahil bütün anlaşmalı sağlık kuruluşlarında talep edilen fark ücretleri yükseltildi. Henüz uygulamaya geçilmese de önümüzdeki yılda başlaması kaçınılmaz görünüyor.

İkinci neden ise genel sağlık sigortasındaki temel güvencelerin daraltılacak olmasıdır. Yakın bir zamanda göz, ağız ve diş tedavileri ve bazı ameliyat malzemeleri ile bazı tetkikler artık ödenmeyecek ya da limit getirilecek. Bütün bu tedaviler tamamlayıcı sağlık sigortasının konusunu oluşturacak.

Gelelim tamamlayıcı sağlık sigortası işlemlerinin nasıl yapılacağı konusunda. Eğer sigorta şirketi ve SGK ile anlaşmalı özel hastane veya sağlık kuruluşu arasında yapılmış farklı bir sözleşme yoksa, tedavi işlemleri ile ilgili giderler, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun uymak zorunda olduğu yasal düzenlemeler içinde ödenecektir.

Bu durumda tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olan kişilerin kendilerine ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere aynı tedavi dönemi içinde sunulan sağlık hizmet bedellerinden,

  • Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun ikinci bölümünde, finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi başlıklı 63. maddesi kapsamında sunulan sağlık hizmetlerine ait olan kısım SGK tarafından ödenecektir.
  • Aynı maddenin birinci fıkrasında açıklanan ve tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına giren giderler sigorta şirketi tarafından ödenecektir.
  • Sigorta poliçesinde yer yer almayan diğer giderler, otel hizmetleri ve kapsam dışı sağlık hizmetleri sigortalının kendisi tarafından ödenecektir.
  • Özel hastane ve ya sağlık kuruluşu tarafından talep edilen hasta katılım payları ise sigorta şirketleri tarafından teminat konusu yapılamayacaktır ve sigortalının kendisi tarafından ödenecektir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası işlemlerinin nasıl yapılacağı konusunda daha fazla bilgi için, sigorta.com.tr web sitesinin uzman yöneticileri ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.